کلیدواژه:

روایت پژوهی

تعداد اسناد علمی: 15

مقاله کنفرانس روایت پژوهی

پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

مقاله کنفرانس عوامل تاثیرگذار بر هویت معلمی یکی از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

نویسنده: مطهره رضایی ،
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران - 1396

مقاله کنفرانس هویت حرفه ای معلم: روایت های یک دانشجومعلم

نویسنده: عصمت محمدزاده ،
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران - 1396

مقاله کنفرانس روايت پژوهي ابزاري براي فهم تربيت چندفرهنگي

همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران - 1395

مقاله کنفرانس روایت پژوهی

نویسنده: صدف گلمرادی ،
دومین همایش ملی تربیت بدنی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین همایش ملی تربیت بدنی (5)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (2)
دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران (1)
سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (1)
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (1)
نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس (1)
همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (1)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات