کلیدواژه:

رودخانه دز

تعداد اسناد علمی: 104

مقاله کنفرانس بررسی میانگین کیفیت آب در ایستگاه های هیدرومتری رودخانه دز

همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی - 1397

پایان‌نامه مدل سازی نوسان آب های زیرزمینی دشت دزفول _ اندیمشک در ارتباط با رودخانه دز

استاد راهنما: هیوا علمی زاده ، دانشجو: خدیجه کرد ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (74)
پایان‌نامه (19)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (5)
همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های ابی دزفول (5)
همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع اب (5)
نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (4)
هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (3)
اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک (2)
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (2)
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (2)
اکو هیدرولوژی (2)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات