کلیدواژه:

رودخانه کارون

تعداد اسناد علمی: 388

آنالیز طیفی تغییرات سطح آب در منطقه خرمشهر با استفاده از داده‌های ساحلی

استاد راهنما: علی سلطانپور ، استاد مشاور: رضا صنایعی ، دانشجو: میلاد خسروی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده فنی مهندسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (277)
پایان‌نامه (67)
مقاله نشریه (44)
محل نشر
هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (16)
دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (14)
هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (12)
همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران (9)
اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع اب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) (8)
نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (7)
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (5)
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست (5)
سومین کنفرانس مدیریت منابع اب (5)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (5)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات