کلیدواژه:

رودخانه کارون

تعداد اسناد علمی: 391

مقاله کنفرانس بررسی میزان رسوب گذاری و خورندگی آب رودخانه کارون درایستگاه اهواز در بازه زمانی 1380-1394

پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران - 1396

مقاله کنفرانس مقایسه فلزات سنگین در کبد ماهی بیاح در رودخانه بهمنشیر و رودخانه کارون

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (280)
پایان‌نامه (67)
مقاله نشریه (44)
محل نشر
هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (16)
دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (14)
هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (12)
همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران (9)
اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع اب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) (8)
نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (7)
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (5)
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست (5)
سومین کنفرانس مدیریت منابع اب (5)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (5)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات