کلیدواژه:

روزنامه

تعداد اسناد علمی: 110

بررسی ویژگی های صوری و زبانی روزنامه های دوران مشروطیت

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - 1396

بررسی رابطه خودسانسوری روزنامه نگاران با رضایتمندی خوانندگان (مورد مطالعه: روزنامه ایران)

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

نقش رسانه در گذراندن اوقات فراغت

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران - 1395

بررسی بازتاب مطبوعاتی شرایط بحران آب شرب در تهران در روزنامه های کثیرالانتشار ایران و جام جم

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها - 1395

بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعات دوره مشروطه ( با تأکید بر روزنامه های صوراسرافیل، مساوات و ایران نو)

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مشروطه ، زنان ، قاجار ، روزنامه

شگردهای بلاغی آگهی های تبلیغاتی روزنامه کیهان از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون

استاد راهنما: علی میرزایی ، استاد مشاور: ایوب مرادی ، دانشجو: زهرا گلدار ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی انحطاط جامعه ایران بر اساس داده های روزنامه عصر قاجار

استاد راهنما: عبدالله متولی ، استاد مشاور: علی اصغر میرزایی ، دانشجو: سمیه صادقی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: روزنامه ، انحطاط
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (74)
مقاله نشریه (22)
مقاله کنفرانس (14)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان (2)
نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران (2)
انتظام اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها (1)
بهارستان سخن (ادبیات فارسی ازاد خوی) (1)
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (1)
حکیم (1)
دروازه بهشت (1)
دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی (1)
ره اورد گیل (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات