کلیدواژه:

روش رو

تعداد اسناد علمی: 6

مقاله کنفرانس بررسی کارایی الگوریتم سیمپل در تحلیل جریان تراکم ناپذیر درون یک حفره

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی - 1396

پایان‌نامه تحلیل هیدرودینامیکی یک تفنگ گازی برای پرتابه با سرعت های بالا

دانشجو: امیر مرادی ، استاد راهنما: حسین احمدی کیا ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حل معادلات اویلر با استفاده از روش رو همراه با افزایش دقت

دانشجو: رضا حسینی سرشک ، استاد مشاور: مسعود میرزایی ، استاد راهنما: محمدحسن رحیمیان ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: معادله اولر ، روش رو ، دقت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی (1)
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (1)
پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات