کلیدواژه:

روش شبکه بولتزمن

تعداد اسناد علمی: 240

شبیه سازی انتقال حرارت نانو سیال در کانال دارای حفره های باز با استفاده از روش شبکه ی بولتزمن

استاد راهنما: حنیف حیدری ، رسول محبی ، دانشجو: پوریا رنجبر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه دامغان - دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (111)
پایان‌نامه (109)
مقاله نشریه (20)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (14)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (9)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (8)
کنفرانس دینامیک شاره ها (8)
کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (6)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (4)
پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) (4)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (3)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (3)
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات