کلیدواژه:

روش شبکه بولتزمن

تعداد اسناد علمی: 241
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (112)
پایان‌نامه (109)
مقاله نشریه (20)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (14)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (9)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (8)
کنفرانس دینامیک شاره ها (8)
کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (6)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (4)
پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) (4)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (3)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (3)
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات