کلیدواژه:

روش های عددی

تعداد اسناد علمی: 265

تحلیل پایداری سطوح شیبدار در توده سنگ های هتروژن

استاد راهنما: محمود بهنیا ، استاد مشاور: علی اکبر واحدی ، دانشجو: عبداله الماسی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده معدن - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تخمین و ارزیابی میزان آبگذری در تونل انتقال آب سرپل ذهاب(T۴ ) با استفاده از روش تحلیلی و عددی

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل جریان در طبقات آخر توربین بخار

استاد راهنما: سعادت زیرک ، دانشجو: علی حاجی نجفی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 - [کارشناسی ارشد]

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان

کتاب: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (166)
پایان‌نامه (67)
مقاله نشریه (25)
کتاب (7)
محل نشر
نهمین همایش ملی تونل (4)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (4)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (4)
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (3)
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری (3)
دومین کنگره ملی مهندسی عمران (3)
روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن (3)
سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (3)
ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی (3)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات