کلیدواژه:

روش هدایت حرارتی معکوس

تعداد اسناد علمی: 3
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (2)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات