کلیدواژه:

روش گرادیان مزدوج

تعداد اسناد علمی: 74

پایان‌نامه یک الگوریتم گرادیان مزدوج غیرخطی مقیاس شده برای بهینه سازی نامقید

استاد راهنما: حمید اسمعیلی ، دانشجو: زهرا احمدی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم - 1396 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه رویه تکراری برای حل معادلات نیمه سیلوستر

استاد راهنما: مجید ادیب حاجی باقری ، دانشجو: محمد سهرابی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم ریاضی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (53)
مقاله کنفرانس (17)
مقاله نشریه (3)
کتاب (1)
محل نشر
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (2)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (2)
اولین همایش ملی ریاضی و امار (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک (1)
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (1)
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران (1)
دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران (1)
علوم و فناوری فضایی (1)
مهندسی مکانیک مدرس (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات