کلیدواژه:

رویه قضایی

تعداد اسناد علمی: 318

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

جرم منازعه در رویه قضایی ایران

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی - 1397

ضرورت تحلیل اقتادی حقوق در آرا قضایی دادگاه ها

نویسنده: فایزه نقاش ،
مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

بررسی قابلیت شناسایی نهاد تغییر تعهد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مبنا و قلمرو اجرایی رجوع از اقرار در دعاوی حقوقی با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما: صالح یمرلی ، دانشجو: عبدالغفور یاپنگ غراوی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (149)
کتاب (86)
مقاله نشریه (45)
مقاله کنفرانس (38)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (6)
دیدگاه های حقوق قضایی (4)
قضاوت (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (3)
پژوهشهای حقوقی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
حقوقی بین المللی (2)
حقوقی دادگستری (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات