کلیدواژه:

رویه قضایی

تعداد اسناد علمی: 326

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

جرم منازعه در رویه قضایی ایران

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی - 1397

ضرورت تحلیل اقتادی حقوق در آرا قضایی دادگاه ها

نویسنده: فایزه نقاش ،
مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

بررسی قابلیت شناسایی نهاد تغییر تعهد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

ترک انفاق در رویه قضایی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مبانی محرمانه بودن داوری تجاری

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

واکاوی قاعده عسر و حرج و اعمال آن توسط زوجه در طلاق با نگاهی به رویه قضایی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (149)
کتاب (87)
مقاله نشریه (46)
مقاله کنفرانس (44)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (6)
دیدگاه های حقوق قضایی (4)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (4)
قضاوت (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (3)
پژوهشهای حقوقی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
حقوقی بین المللی (2)
حقوقی دادگستری (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات