کلیدواژه:

رویه قضایی

تعداد اسناد علمی: 312

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

بررسی قابلیت شناسایی نهاد تغییر تعهد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مبنا و قلمرو اجرایی رجوع از اقرار در دعاوی حقوقی با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما: صالح یمرلی ، دانشجو: عبدالغفور یاپنگ غراوی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

دعوای بلامنازع

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

فلسفه حقوق

نويسنده: دیوید ای. ریدی ، مترجم: حسن خسروی ، ويراستار: عباس ایلخان ،
کتاب: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (149)
کتاب (86)
مقاله نشریه (45)
مقاله کنفرانس (32)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (6)
دیدگاه های حقوق قضایی (4)
قضاوت (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (3)
پژوهشهای حقوقی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
حقوقی بین المللی (2)
حقوقی دادگستری (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات