کلیدواژه:

ریسک

تعداد اسناد علمی: 2078

مقاله کنفرانس معرفی و دسته بندی عوامل ریسک در برگزاری رویداد ورزشی غرب کشور

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1453)
پایان‌نامه (340)
مقاله نشریه (285)
محل نشر
نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک (15)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (14)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (12)
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (12)
بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه (11)
اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE (10)
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی (10)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (10)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (10)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (9)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات