کلیدواژه:

زلزله

تعداد اسناد علمی: 3701

پایان‌نامه ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله(مطالعه موردی:ایرانشهر)

نویسنده: منصور صدیق نیا ، (استاد راهنما): دکتر حسین یغفوری ، (استاد مشاور): مهندس علی یغفوری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - 1397 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2291)
پایان‌نامه (995)
مقاله نشریه (333)
کتاب (82)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (48)
دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی (34)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران (33)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (33)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (30)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (30)
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی (26)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (26)
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (24)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (22)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات