کلیدواژه:

زلزله

تعداد اسناد علمی: 3551

بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های کنترل خشم بر اضطراب در بازماندگان زلزله

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2143)
پایان‌نامه (995)
مقاله نشریه (332)
کتاب (81)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (48)
دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی (34)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران (33)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (33)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (30)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (30)
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی (26)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (26)
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (24)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (22)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات