کلیدواژه:

زلزله بم

تعداد اسناد علمی: 56

بررسی نقش روزنامه ها در مدیریت بحران؛ مطالعه موردی: بازتاب زلزله بم در روزنامه اطلاعات

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی - 1395

مدیریت آوار ناشی از تخریب زلزله

دانشجو: کرامت خانی ، استاد مشاور: نعمت حسنی ، استاد راهنما: علی اصغر مرتضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) - دانشکده مهندسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: زلزله بم
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (28)
مقاله نشریه (25)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
امداد و نجات (5)
هشتمین همایش ملی بهداشت محیط (3)
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی (3)
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله (3)
روستا و توسعه (2)
سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (2)
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (2)
پایش (2)
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (2)
اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات