کلیدواژه:

زلزله سال 1382 بم

تعداد اسناد علمی: 1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات