کلیدواژه:

زنان

تعداد اسناد علمی: 4032

بررسی اختلاف سطح تحصیلات همسران و نحوه حل تضاد در خانواده

استاد راهنما: اعظم آزاده ، استاد مشاور: سوسن باستانی ، دانشجو: مریم رجب زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تحصیلات ، زنان ، خانواده

جذابیت برند کارفرما از دیدگاه زنان

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1544)
مقاله نشریه (1181)
پایان‌نامه (1178)
کتاب (129)
محل نشر
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (100)
همایش بین المللی زنان و زندگی شهری (59)
همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی (50)
مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (39)
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران (37)
زن و جامعه (35)
زنان مامایی و نازایی ایران (28)
مطالعات راهبردی زنان (28)
اولین همایش ملی زنان،بازافرینی شهری و توسعه پایدار (27)
دومین کنگره ملی زنان موفق ایران (26)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات