کلیدواژه:

زنان خانه دار

تعداد اسناد علمی: 154

مقاله کنفرانس تاثیر نگریستن به فضای سبز در ایجاد احساس آرامش زنان خانه دارساکن در آپارتمان های مسکونی

کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس مقایسه سبک زندگی در دو قشر زنان شاغل و خانه دار و عوامل موثر بر آن

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس مقایسه صمیمیت زناشویی در بین زنان معلم متاهل و زنان خانه دار

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه با میزان شادکامی در زنان خانه دار

نویسنده: زهرا طاهریان ،
دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397

مقاله کنفرانس نقش برنامه غذایی در کاهش افسردگی زنان خانه دار

همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (91)
مقاله نشریه (32)
پایان‌نامه (27)
کتاب (4)
محل نشر
همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم (4)
اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده (3)
دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری (3)
بررسی مسایل اجتماعی ایران (2)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (2)
دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج اموزش علوم در ایران (2)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (2)
سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی (2)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (2)
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات