کلیدواژه:

زوجه

تعداد اسناد علمی: 130

مقاله کنفرانس انواع طلاق و ویژگی های آن

نویسنده: محمدعلی احمدی ،
پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397
کلیدواژه: طلاق رجعی ، طلاق باین ، زوج ، زوجه

مقاله کنفرانس تحصیل تمام وقت زوجه و تاثیر آن بر نفقه

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397
کلیدواژه: زوجه ، تحصیل ، نفقه ، حقوق زن.

مقاله کنفرانس حرج نوعی و شخصی و تاثیر آن در اعطاء حق طلاق به زوجه

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر فمینیسم بر تحولات ارث زوجه در نظام حقوقی ایران

نویسنده: الهام سمیعی ،
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت - 1397
کلیدواژه: ارث ، زوجه ، فمینیسم ، حقوق زن ، تحولات

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی حدود ارث زوجه از دارایی زوج در فقه و قوانین موضوعه ی ایران

نویسنده: علی نجفی بانه ،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: ارث ، زوجه ، اموال ، فقه ، حقوق موضوعه

مقاله کنفرانس ترک انفاق در رویه قضایی

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس موارد مهم در خصوص مشکلات تنظیم و صدور سهم الارث زوجه در ادارات ثبت

نویسنده: علی نجفی بانه ،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: ارث ، زوج ، زوجه ، ثبت ، اسناد رسمی

مقاله کنفرانس ماهیت محدودیت حقوقی زوجه درباب ارث و دیات

نویسنده: شهرام آسوده ،
ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397
کلیدواژه: ارث ، دیه ، ترکه ، محاسبه دیه ، زوجه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (50)
مقاله نشریه (45)
پایان‌نامه (35)
محل نشر
مطالعات راهبردی زنان (8)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (6)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (6)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (6)
فقه و اصول (3)
فقه و تاریخ تمدن (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
پژوهش های فقهی (3)
پژوهشنامه متین (3)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات