کلیدواژه:

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد اسناد علمی: 6

مقاله کنفرانس بررسی اثرات مدت دوره حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و نیز حق الزحمه حسابرسان

نویسنده: فرانک بیگ زاده ،
دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (1)
دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (1)
فصلنامه حسابداری سلامت (1)
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات