کلیدواژه:

سازمان تجارت جهانی (دبلیو_تی_ا)

تعداد اسناد علمی: 16

بررسی نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت

استاد راهنما: حاتم صادقی زیازی ، استاد مشاور: حسین سرتیپی ، پدیدآور: ناصر صمدی گنزق ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

حقوق بشر و تجارت بین‌الملل با تأکید بر سیاست اتحادیه اروپا

استاد راهنما: بهاره حیدری ، استاد مشاور: حاتم صادقی زیازی ، پدیدآور: داور رفیعیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

قواعد و آثار حق اختراع در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری

استاد راهنما: حاتم صادقی زیازی ، استاد مشاور: امیرهوشنگ فتحی‌زاده ، پدیدآور: عارف تقی‌زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر رعایت مقررات حقوق بین‌الملل در توسعه‌ی اقتصادی کشورها

پدیدآور: بهمن اکبری ، استاد مشاور: مهین سبحانی ، استاد راهنما: مهدی عباسی سرمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

نقش سازمان جهانی گمرک در پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان تجارت جهانی

پدیدآور: علی موسوی ، استاد مشاور: حاتم صادقی زیازی ، استاد راهنما: قاسم خادم رضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان جهانی تجارت

پدیدآور: محممود دیبایی ، استاد مشاور: محمد شمسایی ، استاد راهنما: حمیدرضا علومی یزدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات