کلیدواژه:

سازمان جهانی گمرک

تعداد اسناد علمی: 12

نقش سازمان جهانی گمرک در پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان تجارت جهانی

پدیدآور: علی موسوی ، استاد مشاور: حاتم صادقی زیازی ، استاد راهنما: قاسم خادم رضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تخلفات گمرکی در حقوق ایران و اسناد سازمان جهانی گمرک

دانشجو: ناهید چلوپزی ، استاد مشاور: اسدا.. کردناییج ، استاد راهنما: محمدجعفر قنبری جهرمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (9)
پایان‌نامه (2)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات