کلیدواژه:

سازه ابی

تعداد اسناد علمی: 65

مقاله کنفرانس جلوه های حضور آب در معماری یخچال های سنتی ایران

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

مقاله کنفرانس کانالهای زیر زمینی، سیستم آبرسانی سنتی در شوشتر

دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران - 1394

مقاله کنفرانس كشاورزی دوره ساسانی

دومين همايش ملي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار - 1393

پایان‌نامه بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک زبری و مانع روی کنترل جریان غلیظ

پدیدآور: مهدی دریائی ، استاد مشاور: مهدی قمشی ، استاد راهنما: محمود کاشفی پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - 1393 - [پایان نامه دکترا]

پایان‌نامه پیش‌بینی نرخ انتقال رسوب در رودخانه کرج با استفاده از روش هوشمند مختلط (HS-GMDH)

استاد راهنما: کورش قادری ، استاد مشاور: محمد مهدی احمدی ، پدیدآور: عاطفه شجاع الدینی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (58)
مقاله کنفرانس (7)
محل نشر
اولین همایش ملی مجازی علوم زمین (1)
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (1)
دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (1)
دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (1)
همایش ملی قنات (1)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (1)
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات