کلیدواژه:

ساسانی

تعداد اسناد علمی: 160

افسانه های تاریخی در تاریخ ساسانیان

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379
کلیدواژه: افسانه ، تاریخ ، حکایت ، ساسانی ، شاه

کاربرد نمادهای پیروزی درگرافیک ایران

مقاله کنفرانس: دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک - 1397

بررسی تدفین اموات در دوره های اشکانی و ساسانی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397
کلیدواژه: تدفین ، اموات ، اشکانی ، ساسانی .

باغ سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقایسه نهادهای آموزشی عصر ساسانی با ایران دورۀ اسلامی تا قرن پنجم ه. ق.

دانشجو: عبداله صفرزایی ، استاد مشاور: علی ناظمیان فرد ، استاد راهنما: محمد تقی ایمانپور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

بررسی تحولات مقام ساتراپ و قلمرو ساتراپی‌ها در ایران باستان

استاد راهنما: میرزامحمد حسنی ، استاد مشاور: محمدنبی سلیم ، دانشجو: محمدزمان شموشکی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - پژوهشکده تاریخ - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (66)
پایان‌نامه (53)
مقاله نشریه (41)
محل نشر
اولین همایش ملی باستان شناسی ایران (6)
مطالعات باستان شناسی (4)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (3)
باغ نظر (3)
بین المللی علوم انسانی (3)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (3)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (3)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (2)
اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب (2)
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات