کلیدواژه:

ساسانی

تعداد اسناد علمی: 161

مقاله نشریه افسانه های تاریخی در تاریخ ساسانیان

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379
کلیدواژه: افسانه ، تاریخ ، حکایت ، ساسانی ، شاه

مقاله کنفرانس بررسی تدفین اموات در دوره های اشکانی و ساسانی

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397
کلیدواژه: تدفین ، اموات ، اشکانی ، ساسانی .

مقاله کنفرانس کاربرد نمادهای پیروزی درگرافیک ایران

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک - 1397

مقاله کنفرانس باغ سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس نگاهی بر چند موتیف در آثار برجای مانده از ساسانی و گوپتا

سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر - 1397
کلیدواژه: موتیف ، ساسانی ، گوپتا.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (67)
پایان‌نامه (53)
مقاله نشریه (41)
محل نشر
اولین همایش ملی باستان شناسی ایران (6)
مطالعات باستان شناسی (4)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (3)
باغ نظر (3)
بین المللی علوم انسانی (3)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (3)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (3)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (2)
اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب (2)
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات