کلیدواژه:

سبک زندگی

تعداد اسناد علمی: 2177

بررسی سبک زندگی سالم در کودکان و نوجوانان : مقاله مروری

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی رابطه سبک زندگی با سلامت اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در معلمان

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

خود مراقبتی و سبک زندگی در سالمندان ایران: یک مطالعه مروری

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

عوامل موثر بر رفتار خودمراقبتی بیماران دیابتی :یک مطالعه مروری سیستماتیک

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

مروری بر عوامل موثر سبک زندگی سالم در سالمندان

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1358)
مقاله نشریه (460)
پایان‌نامه (359)
محل نشر
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت (81)
کنگره پیشگامان پیشرفت (65)
همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی (55)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (36)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (36)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (32)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (22)
نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت (21)
همایش کشوری سبک زندگی سالم (21)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (19)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات