کلیدواژه:

سبک زندگی

تعداد اسناد علمی: 2272

مقاله نشریه بررسی میزان تأثیر دینداری بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه ملی کلمبیا

نشریه مطالعات جهان » دوره 3، شماره 1 (بهار و تابستان)، بهار 1392، صفحه 1-229
کلیدواژه: دین ، دینداری ، سبک زندگی

مقاله کنفرانس حقیقت وجودی انسان و تاثیر آن در سبک زندگی

نویسنده: سعید جعفری ،
همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه - 1398

مقاله کنفرانس معیار غنا؛یکی از اصول سبک زندگی اسلامی

همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه - 1398
کلیدواژه: غنا ، موسیقی ، حرمت ، حلیت ، فقه ، سبک زندگی

مقاله کنفرانس بستر سازی انسان شناسی صدرایی برای صورت بخشی علم دینی به سبک زندگی

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1452)
مقاله نشریه (461)
پایان‌نامه (359)
محل نشر
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت (81)
کنگره پیشگامان پیشرفت (65)
همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی (55)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (36)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (36)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (32)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (22)
نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت (21)
همایش کشوری سبک زندگی سالم (21)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (19)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات