کلیدواژه:

سبک زندگی اسلامی

تعداد اسناد علمی: 425

مقاله کنفرانس نقش آموزه های دینی در کاهش و پیشگیری از ارتکاب جرم در راستای تقویت الگوهای رفتاری

نویسنده: ملیحه بنانی ،
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی - 1398

مقاله کنفرانس رابطه سبک زندگی اسلامی بر هویت و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه اراک

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس سبک زندگی و راهکارهای مقابله با عدم تکریم والدین

نویسنده: ربابه داهیم ،
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی و باورهای مذهبی با سبک های هویت در نوجوانان مقطع سوم راهنمایی مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز

نویسنده: ستاره سیمی ،
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (329)
مقاله نشریه (50)
پایان‌نامه (46)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (21)
همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی (18)
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت (17)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (13)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (12)
کنگره پیشگامان پیشرفت (9)
اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان (6)
پژوهش های اجتماعی اسلامی (6)
همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی (5)
اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی (4)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات