کلیدواژه:

سرمایه اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 3989
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2007)
مقاله نشریه (1035)
پایان‌نامه (819)
کتاب (128)
محل نشر
رفاه اجتماعی (59)
علوم اجتماعی (50)
مدیریت سرمایه اجتماعی (50)
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی (31)
جامعه شناسی کاربردی (27)
کنگره پیشگامان پیشرفت (26)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (19)
جامعه شناسی ایران (18)
راهبرد توسعه (18)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (16)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات