کلیدواژه:

سرمایه اقتصادی

تعداد اسناد علمی: 137

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی در محلات ناکارآمد شهری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست - 1397

پایان‌نامه بررسی و سنجش جامعه شناختی وضعیت حقوق شهروندی (مورد مطالعه افراد بالای 18 سال شهر بروجرد)

استاد راهنما: اسماعیل شریفی ، استاد مشاور: محمدرضا حسینی ، دانشجو: اکرم علمی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) - دانشکده علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (49)
مقاله نشریه (48)
مقاله کنفرانس (40)
محل نشر
علوم اجتماعی (6)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (3)
اخلاق زیستی (2)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
جامعه پژوهی فرهنگی (2)
رفاه اجتماعی (2)
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (2)
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت (2)
پژوهش های جامعه شناختی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات