کلیدواژه:

سرمایه فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 495

تاملی در نظریات پیر بوردیو

نویسنده: امیرحسن شیعی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

ارزیابی ارتباط بین مدیریت بدن با ابعاد سرمایه فرهنگی در زنان شهر تهران

نویسنده: سکینه جعفری فر ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی فرهنگی با پرخاشگری اجتماعی معلمان

نویسنده: علی رفیعی ،
مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (195)
مقاله کنفرانس (148)
مقاله نشریه (144)
کتاب (8)
محل نشر
علوم اجتماعی (17)
جامعه شناسی کاربردی (7)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (7)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (7)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (7)
جامعه شناسی ایران (5)
جامعه شناسی هنر و ادبیات (5)
جامعه پژوهی فرهنگی (5)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران (5)
دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات