کلیدواژه:

سرمایه فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 511

مقاله کنفرانس ارزیابی ارتباط بین مدیریت بدن با ابعاد سرمایه فرهنگی در زنان شهر تهران

نویسنده: سکینه جعفری فر ،
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس تاملی در نظریات پیر بوردیو

نویسنده: امیرحسن شیعی ،
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی فرهنگی با پرخاشگری اجتماعی معلمان

نویسنده: علی رفیعی ،
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (195)
مقاله کنفرانس (162)
مقاله نشریه (145)
کتاب (9)
محل نشر
علوم اجتماعی (17)
جامعه شناسی کاربردی (7)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (7)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (7)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (7)
جامعه شناسی ایران (5)
جامعه شناسی هنر و ادبیات (5)
جامعه پژوهی فرهنگی (5)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران (5)
دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات