کلیدواژه:

سرمایه فکری مدیریت

تعداد اسناد علمی: 24
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (24)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات