کلیدواژه:

سرمایه های فکری

تعداد اسناد علمی: 99

مقاله کنفرانس مطالعه ای بر نقش سرمایه های فکری بر عملکرد سازمان

نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی - 1398

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان

ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع - 1397

مقاله کنفرانس نقش سرمایه فکری در بهره وری کارکنان

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری - 1397

مقاله کنفرانس استفاده از سرمایه های فکری با استراتژی های فکری استاندارد

نویسنده: علی صابری ،
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار - 1396

مقاله کنفرانس رابطه ی مدیریت دانش و مدیریت سرمایه های فکری

اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (76)
مقاله نشریه (12)
پایان‌نامه (11)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری (3)
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (3)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (2)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (2)
سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین (2)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (2)
نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری (2)
همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی (2)
کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار (2)
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات