کلیدواژه:

سرمایه گذاری خارجی

تعداد اسناد علمی: 417

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 54، شماره 0، زمستان 1380

بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار - 1397

بررسی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در سایه توسعه پایدار

نویسنده: خدیجه دینی ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

سرمایه گذاری خارجی در فرش؛ استعمار و چپاول یا معامله برد-برد

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

جایگا قراردادهای بیع متقابل در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تحلیل حقوق سرمایه گذاری خارجی ایران، در رویه داوری بین المللی ایکسید

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (169)
مقاله کنفرانس (157)
مقاله نشریه (55)
کتاب (36)
محل نشر
ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران (5)
مجله اقتصادی (5)
مطالعات خاورمیانه (5)
پژوهشهای حقوقی (5)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (4)
حقوقی بین المللی (3)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (3)
پژوهشنامه اقتصادی (3)
کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات