کلیدواژه:

سرمایه گذاری خصوصی

تعداد اسناد علمی: 92

اثر کارایی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

استاد راهنما: مجید مداح ، استاد مشاور: اسمعیل ابونوری ، دانشجو: مونا حاجی زاده روح بخش ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اقتصادی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر سرمایه‌گذاری

استاد راهنما: حسین میرزایی ، استاد مشاور: یوسف محمدزاده موسی کندی ، دانشجو: طالب امیدی ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان البرز - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

نویسنده: نسیم مسعودی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (45)
مقاله نشریه (25)
مقاله کنفرانس (22)
محل نشر
اقتصاد کشاورزی و توسعه (4)
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (3)
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (2)
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری (2)
اقتصاد و توسعه منطقه ای (1)
اقتصاد پولی، مالی (1)
اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نواوری و تولید ملی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات