کلیدواژه:

سری بازتاب

تعداد اسناد علمی: 2
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
سمینار ژیوفیزیک اکتشافی نفت (1)
نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات