کلیدواژه:

سفته

تعداد اسناد علمی: 35

مقاله کنفرانس چگونگی مدت (اجل) در اسناد تجاری

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق - 1397

مقاله کنفرانس نقش سفته در سیستم مالی و بانکی در عرصه اقتصاد و بازرگانی

اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نقش اسناد تجاری در اقتصاد و معاملات بازرگانی

نویسنده: ایمان قهرمانی ،
اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی - 1397
کلیدواژه: سند تجاری ، چک ، سفته ، برات

مقاله کنفرانس بررسی مهمترین اسناد تجاری بانک ها (چک وسفته)

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

پایان‌نامه نوآوری های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری

استاد راهنما: سعید محسنی ، استاد مشاور: اعظم انصاری ، دانشجو: دانیال نودهی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی وضعیت و آثار خرید و فروش سفته

استاد راهنما: حمیدرضا سلیمیان ، دانشجو: مصطفی مرادی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395

مقاله کنفرانس فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: محمد رجبی نژاد ،
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (11)
مقاله نشریه (10)
کتاب (2)
محل نشر
قضاوت (3)
اموزه های قرانی (2)
اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات