کلیدواژه:

سفته

تعداد اسناد علمی: 32

اسناد تجاری در حقوق تجارت

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه: ضمانت. ، چک ، سفته ، اسناد تجاری

نحوه استفاده ازسفته و و نقش و کارکرد آن

نویسنده: عزت الله ناصری ،
مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار - 1394

احکام و آثار واژه «حواله کرد» دربرات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون های ژنو و آنسیترال

دانشجو: روح الله پورنوروز نوده ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، استاد راهنما: عیسی مقدم ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

سقوط تعهدات اسناد تجاری

پدیدآور: مجید طاهری شرق ، استاد مشاور: رضا معبودی نیشابوری ، استاد راهنما: سعید محسنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1392 - [کارشناسی ارشد]

گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چك و سفته

مقاله نشریه: پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی » بهار و تابستان 1391  شماره1

وضعیت اسناد تجاری در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر كشورها

مقاله کنفرانس: همايش ملي نقد و بررسي لايحه جديد قانون تجارت - 1391

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (11)
مقاله نشریه (10)
مقاله کنفرانس (9)
کتاب (2)
محل نشر
قضاوت (3)
اموزه های قرانی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دانش حقوق مدنی (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های ابی دزفول (1)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات