کلیدواژه:

سفته

تعداد اسناد علمی: 35

مقاله کنفرانس وضعیت اسناد تجاری در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر كشورها

همايش ملي نقد و بررسي لايحه جديد قانون تجارت - 1391

مقاله نشریه گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چك و سفته

نشریه پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی » بهار و تابستان 1391  شماره1

مقاله کنفرانس نگرشی بر قمش های شهرستان دزفول

همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390
کلیدواژه: قمش ، سفته ، معماری ، تزئینات

پایان‌نامه بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (11)
مقاله نشریه (10)
کتاب (2)
محل نشر
قضاوت (3)
اموزه های قرانی (2)
اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات