کلیدواژه:

سفیدک پودری

تعداد اسناد علمی: 84

پایان‌نامه ردیابی ژن های مقاومت به سفیدک پودری سیب در ژنوتیب های وحشی سیب ایران

دانشجو: مهدی جمالوند ، استاد مشاور: مسعود بهار ، استاد راهنما: بهرام شریف نبی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ISSR مرتبط با تحمل به سفیدک پودری جو درمرحله گیاه بالغ

دانشجو: معصومه احمدی ، استاد راهنما: آرش فاضلی ، علی آرمینیان ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده علوم کشاورزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: جو ، سفیدک پودری
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (39)
مقاله کنفرانس (37)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاه پزشکی (8)
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران (7)
نهال و بذر (7)
به نژادی نهال و بذر (4)
سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی (3)
علوم کشاورزی ایران (3)
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران (2)
اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران (2)
بیماریهای گیاهی (2)
تحقیقات بیماری ‌های گیاهی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات