کلیدواژه:

سلامت اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 417

مقاله کنفرانس بررسی سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن

هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون - 1397
کلیدواژه: سلامت ، سلامت اجتماعی

مقاله کنفرانس نقش ورزش در سلامت اجتماعی افراد جانباز و معلول جسمی حرکتی

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی - 1397

مقاله کنفرانس تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی وکیفیت زندگی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (214)
پایان‌نامه (114)
مقاله نشریه (89)
محل نشر
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (7)
کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران (7)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (5)
رفاه اجتماعی (4)
طلوع بهداشت (4)
علوم اجتماعی (4)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت (3)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (3)
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات