کلیدواژه:

سنتی

تعداد اسناد علمی: 208

مقاله کنفرانس شناخت و احیاء فضاهای معماری بازار بزرگ سنتی کرمانشاه

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس آموزش ترکیبی ، رویکردی در جهت تکامل آموزش های الکترونیکی

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس رویکرد اصلی حسابداری در مدیریت مالی

نویسنده: علی سلامتی فر ،
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر اقلیم بر معماری خانه های سنتی تبریز (نمونه موردی: خانه بهنام)

سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397
کلیدواژه: اقلیم ، معماری ، خانه ، سنتی ، تبریز

مقاله کنفرانس وضعیت ارزشیابی آموزشی در مقطع ابتدایی

دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی روش های جدید مرمت و اهمیت استفاده از آن در مرمت بناهای تاریخی

دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران - 1397
کلیدواژه: بناهای تاریخی ، سنتی ، مرمت ، FRP ، نانو
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (166)
مقاله نشریه (27)
پایان‌نامه (15)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (3)
همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر (3)
هنرهای زیبا (3)
کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران (3)
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده ان (2)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (2)
سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 (2)
شباک (2)
علوم و صنایع غذایی ایران (2)
همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات