کلیدواژه:

سنتی

تعداد اسناد علمی: 200

تاثیر اقلیم بر معماری خانه های سنتی تبریز (نمونه موردی: خانه بهنام)

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397
کلیدواژه: اقلیم ، معماری ، خانه ، سنتی ، تبریز

رویکرد اصلی حسابداری در مدیریت مالی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

شناخت و احیاء فضاهای معماری بازار بزرگ سنتی کرمانشاه

نویسنده: جلیل کهریزی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

آموزش ترکیبی ، رویکردی در جهت تکامل آموزش های الکترونیکی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

وضعیت ارزشیابی آموزشی در مقطع ابتدایی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

بررسی روش های جدید مرمت و اهمیت استفاده از آن در مرمت بناهای تاریخی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران - 1397
کلیدواژه: بناهای تاریخی ، سنتی ، مرمت ، FRP ، نانو

تاثیر عوامل موثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در افغانستان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (158)
مقاله نشریه (27)
پایان‌نامه (15)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (3)
همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر (3)
هنرهای زیبا (3)
کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران (3)
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده ان (2)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (2)
سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 (2)
شباک (2)
علوم و صنایع غذایی ایران (2)
همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات