کلیدواژه:

سهام

تعداد اسناد علمی: 468

بررسی رابطه بین سود معقول و حسابداری اسلامی در ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری - 1397

بررسی ابعاد شاخص های کلان اقتصادی بر بازدهی سهام

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری - 1397
کلیدواژه: سهام ، نقدینگی ، بهره ، تورم

بررسی فقهی، حقوقی تقسیم ترکه

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: ارث ، تملک ، سهام ، ورثه ، تقسیم ترکه

سهم الارث طبقات و نحوه تقسیم ترکه

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: ارث ، تملک ، سهام ، ورثه ، تقسیم ترکه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (243)
مقاله کنفرانس (110)
کتاب (88)
مقاله نشریه (27)
محل نشر
پژوهشنامه اقتصادی (4)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (3)
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (3)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری (3)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (3)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (3)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (3)
مجله اقتصادی (3)
اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نواوری در مدیریت (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات