کلیدواژه:

سهام

تعداد اسناد علمی: 479

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: كورش كاویانی ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
کلیدواژه: بیع ، سهام ، بورس ، سهم ، مبانی حقوقی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (243)
مقاله کنفرانس (120)
کتاب (89)
مقاله نشریه (27)
محل نشر
پژوهشنامه اقتصادی (4)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (3)
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (3)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری (3)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (3)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (3)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (3)
مجله اقتصادی (3)
اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نواوری در مدیریت (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات