کلیدواژه:

سهام

تعداد اسناد علمی: 459
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (243)
مقاله کنفرانس (103)
کتاب (86)
مقاله نشریه (27)
محل نشر
پژوهشنامه اقتصادی (4)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (3)
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (3)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری (3)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (3)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (3)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (3)
مجله اقتصادی (3)
اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نواوری در مدیریت (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات