کلیدواژه:

سهم

تعداد اسناد علمی: 38

سهم گرگان در رشد و شکوفایی علوم عربی و اسلامی

نویسنده: زهرا رفیعی راد ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی - 1396

طرح تسهیم چند-رازه تصدیق پذیر و کاربردها

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم ریاضی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بازار بورس اوراق بهادار در ائینه حقوق

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

سیستم خبره جهت پیش بینی قیمت سهام و مشاوره جهت خرید سهام بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: هدی مشایخی ، استاد مشاور: مجتبی حسینی راد ، دانشجو: علی اکبر کاظمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]

وقف سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما: کمال نیک فرجام ، استاد مشاور: مرتضی قاسم زاده ، دانشجو: فاطمه شکرزاده ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه چرخه عمر شرکت با هزینه های حقوق صاحبان سهام

استاد راهنما: حسین کاظمی ، دانشجو: امین اخوان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی رجاء - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سهم
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (14)
مقاله نشریه (13)
پایان‌نامه (11)
محل نشر
اقتصاد و توسعه کشاورزی (1)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (1)
بورس اوراق بهادار (1)
تحقیقات اقتصادی (1)
توسعه و سرمایه (1)
خانواده پژوهی (1)
رفاه اجتماعی (1)
سومین همایش ملی گاز ایران (1)
سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات