کلیدواژه:

سیاست بازرگانی

تعداد اسناد علمی: 60

بررسی تحریم ها بر سیاست بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی با تاکید بر برنج و گندم سال 88-92

دانشجو: حمیدرضا احمدی ، استاد راهنما: محمد رضا دادخواه ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (50)
پایان‌نامه (8)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
سیاستهای مالی و اقتصادی (1)
پژوهشنامه بازرگانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات