کلیدواژه:

سیاست های بازسازی

تعداد اسناد علمی: 3
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (1)
مسکن و محیط روستا (1)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات