کلیدواژه:

سینما

تعداد اسناد علمی: 554

نقش معماری زمینه گرا در طراحی سینما

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 - 1397

بررسی نقش سینما در پایداری اجتماعی شهر

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

معماری سینماگرا، نمادی از رسانه

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بررسی وضعیت تحرک اجتماعی زنان در آثار اصغر فرهادی

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

تحلیلی بر نظریه های فمینیستی با تاکید بر اثرات سینمایی

مقاله کنفرانس: دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی - 1397
کلیدواژه: زنان ، فیلم ، سینما ، فمینیسم ، آگاهی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (208)
مقاله کنفرانس (158)
کتاب (101)
مقاله نشریه (87)
محل نشر
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (9)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (6)
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (6)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (5)
معرفت فرهنگی اجتماعی (5)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (5)
هنرهای زیبا (4)
هنرهای نمایشی و موسیقی (4)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (4)
اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات