کلیدواژه:

شبستان

تعداد اسناد علمی: 23

مقاله کنفرانس باز خوانی سازمان فضایی بنای جمعه مسجد اردبیل

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تغییرات مساجد ایرانی از شبستانی به چهار ایوانی

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران - 1396

مقاله کنفرانس انتقال صدا در شبستان زمستان نشین مسجدجامع دامغان

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395
کلیدواژه: انتقال صدا ، ستون ، شبستان

مقاله کنفرانس توجه به نور و تزیینات ونقش محیط برحکمت معماری مسجد گوهرشاد

چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران - 1395

مقاله کنفرانس نگرشی بر شوادان های شهرستان دزفول و شوشتر

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

مقاله کنفرانس معرفی و بررسی معماری مسجد حاج رجبعلی تهران

نویسنده: مازیار سرداری ،
اولین کنگره بین المللی معماری هدف - 1395

مقاله کنفرانس واکاوی مساحد در معماری ایرانی، اسلامی (نمونه موردی: مسجد جامع ارومیه)

سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (20)
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (1)
اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری (1)
اولین کنگره بین المللی معماری هدف (1)
دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی (1)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (1)
دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (1)
دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار (1)
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات