کلیدواژه:

شبستان

تعداد اسناد علمی: 23

بررسی تغییرات مساجد ایرانی از شبستانی به چهار ایوانی

مقاله کنفرانس: کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران - 1396

باز خوانی سازمان فضایی بنای جمعه مسجد اردبیل

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی - 1396

نقش خط و رنگ در تزیینات کاشی کاری شبستان مسجد دارالاحسان سنندج

مقاله کنفرانس: همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری - 1395

نگرشی بر شوادان های شهرستان دزفول و شوشتر

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

واکاوی مساحد در معماری ایرانی، اسلامی (نمونه موردی: مسجد جامع ارومیه)

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران - 1395

معرفی و بررسی معماری مسجد حاج رجبعلی تهران

نویسنده: مازیار سرداری ،
مقاله کنفرانس: اولین کنگره بین المللی معماری هدف - 1395

سیرتحول مساجد درایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار - 1395
کلیدواژه: مسجد ، اسلام ، مناره ، گنبد ، شبستان ، محراب

انتقال صدا در شبستان زمستان نشین مسجدجامع دامغان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395
کلیدواژه: انتقال صدا ، ستون ، شبستان
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (20)
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (1)
اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری (1)
اولین کنگره بین المللی معماری هدف (1)
دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی (1)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (1)
دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (1)
دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار (1)
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات