کلیدواژه:

شبکه عصبی

تعداد اسناد علمی: 4020
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2170)
پایان‌نامه (1522)
مقاله نشریه (328)
محل نشر
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (18)
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات (15)
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات (14)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (13)
سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران (11)
همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر (11)
همایش ملی ژیوماتیک (11)
پردازش علایم و داده ها (11)
کنفرانس ملی فن اوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر (11)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر (10)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات