کلیدواژه:

شبکه عصبی مصنوعی

تعداد اسناد علمی: 3058

پایان‌نامه برآورد سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل Modflow و شبکه عصبی مصنوعی

دانشجو: محسن محتشم ، استاد مشاور: ابوالفضل اکبرپور ، استاد راهنما: امیر احمد دهقانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی گنبد - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1793)
پایان‌نامه (757)
مقاله نشریه (508)
محل نشر
پژوهش های حفاظت اب و خاک (18)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران (17)
دانش اب و خاک (14)
سومین کنفرانس مدیریت منابع اب (14)
اب و خاک (13)
اب و فاضلاب (13)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (13)
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (12)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (12)
اکتشاف و تولید نفت و گاز (11)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات