کلیدواژه:

شبکه های اجتماعی مجازی

تعداد اسناد علمی: 294

مقاله کنفرانس نگاهی به آموزش و پرورش سنتی و لزوم ایجاد تغییر در آن از طریق شبکه های اجتماعی مجازی

نویسنده: مهدی کماسی ،
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس سلطه رسانه ای و جنگ نرم(با تاکید برفضای مجازی)

دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (190)
مقاله نشریه (57)
پایان‌نامه (47)
محل نشر
همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی (8)
پژوهش های ارتباطی (6)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (4)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (4)
همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (4)
اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی (3)
تحقیقات فرهنگی ایران (3)
دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و اموزش های شهروندی (3)
فناوری اموزش و یادگیری (3)
مطالعات جوان و رسانه (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات