کلیدواژه:

شبیه سازی

تعداد اسناد علمی: 6885
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3425)
پایان‌نامه (2722)
مقاله نشریه (708)
کتاب (30)
محل نشر
دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (33)
مهندسی شیمی ایران (26)
سومین همایش ملی فن اوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی (22)
سومین کنفرانس مدیریت منابع اب (22)
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (21)
پنجمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی (21)
پنجمین کنفرانس مدیریت منابع اب ایران (20)
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی (19)
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (18)
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (18)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات