کلیدواژه:

شرط مهایات

تعداد اسناد علمی: 1

انتقال مالکیت زمان بندی شده (بیع زمانی)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات