کلیدواژه:

شرکت های تجاری

تعداد اسناد علمی: 50

مطالعه مسیولیت مدنی بازرسان در شرکت های تجاری

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

مقایسه بطلان درشرکت های تجاری وشرکت های مدنی

نویسنده: مجتبی فرزانه ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 1396

چالش های مالیاتی شرکت های تجاری

استاد راهنما: مهدی عاشوری ، استاد مشاور: جواد محمودی ، دانشجو: رضا چراغی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بهینه ترین بستر شرکت های دانش بنیان در قالب شرکت های تجاری

نویسنده: حسین نجفی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور - 1395

جایگاه مالکیت فکری در بستر شرکت های دانش بنیان

نویسنده: علی نجیبیان ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (24)
پایان‌نامه (15)
مقاله نشریه (6)
کتاب (5)
محل نشر
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش ان در توسعه کشور (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1)
اولین کنفرانس ملی علوم انسانی (1)
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (1)
تاریخ روابط خارجی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات